Phát âm từ ‘child’ và ‘children’

Thầy giáo Quang Nguyen cho biết ‘children’ là dạng số nhiều của ‘child’ nhưng cách phát âm hai từ này không giống nhau.

Phát âm từ 'child' và 'children'

 
 

Phát âm từ ‘child’ và ‘children’

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*