Phát âm đuôi ‘ed’ trong tiếng Anh

Theo thầy giáo Quang Nguyen, cùng có đuôi “ed” nhưng cách phát âm các từ “wanted”, “liked” và “loved” khác nhau. 

Phát âm đuôi 'ed' trong tiếng Anh

 
 

Phát âm đuôi ‘ed’ trong tiếng Anh

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*