Phát âm chuẩn từ ‘mục tiêu’ trong năm mới

Từ “goal” thường được dùng để chỉ mục tiêu trong năm mới. Thầy giáo Quang Nguyen hướng dẫn bạn phát âm chuẩn từ này kèm các tính từ đi kèm.

Phát âm chuẩn từ 'mục tiêu' trong năm mới

 
 

Phát âm chuẩn từ ‘mục tiêu’ trong năm mới

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*