Phát âm ‘chỉ số chất lượng không khí’ bằng tiếng Anh

Thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen hướng dẫn cách phát âm AQI, từ viết tắt của “Air Quality Index” – chỉ số chất lượng không khí.

Phát âm từ AQI - chỉ số chất lượng không khí bằng tiếng Anh

 
 

Phát âm từ AQI – chỉ số chất lượng không khí bằng tiếng Anh

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*