Phát âm các từ tiếng Anh về Covid-19

Cô Moon Nguyen cho biết mới đầu, Covid-19 chỉ là “epidemic” (dịch) nhưng hiện tại trở thành “pandemic” (đại dịch). 

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*