Phát âm ba địa danh nổi tiếng ở Hà Nội

Nhiều bạn biết viết từ Lăng Hồ Chí Minh, Văn Miếu – Quốc Tử Giám và Hồ Gươm trong tiếng Anh nhưng phát âm bị sai.

Phát âm tên tiếng Anh ba địa danh nổi tiếng ở Hà Nội

 
 

Phát âm tên tiếng Anh ba địa danh nổi tiếng ở Hà Nội

Quang Nguyen

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*