Phân biệt trạng từ và tính từ

“He normally drives very _____”, bạn sẽ dùng “fast”, “fastly” hay “slow” để điền vào chỗ trống trong câu trên?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

 

Theo Test English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*