Phân biệt ‘to’ và ‘for’ trong câu chỉ mục đích

“She’s going to university _____ her studies”, bạn sẽ chọn “for continuing” hay “to continue” để điền vào chỗ trống trong câu trên?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo Test English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*