Phân biệt tính từ đuôi ‘ed’ và ‘ing’

“I am so (relax)! This massage chair is very (relax)”, bạn sẽ điền từ “relax” có đuôi “ed” vào chỗ trống nào trong câu trên?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

 

Theo Test English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*