Phân biệt thì tương lai hoàn thành và tương lai tiếp diễn

“We (leave) on the first train next Monday”. Bạn sẽ chia động từ trong ngoặc ở thì tương lai hoàn thành hay tương lai tiếp diễn?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

Theo Test English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*