Phân biệt thì quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành

“I’ve known her since we ______ at school together”. Bạn cần điền gì vào chỗ trống ở câu này?

Ảnh: Shutterstock.

Ảnh: Shutterstock.

Theo UsingEnglish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*