Phân biệt ‘sleep over’ và ‘oversleep’

Thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen cho biết từ ‘sleep over’ và ‘oversleep’ chỉ đảo nhau một chút nhưng nghĩa lại rất khác nhau.

Phân biệt 'sleep over' và 'oversleep'

 
 

Phân biệt ‘sleep over’ và ‘oversleep’

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*