Phân biệt hai từ tiếng Anh gần giống nhau

Mỗi câu đố đưa ra một cặp từ tiếng Anh có cách viết gần giống nhau, đòi hỏi bạn phải tinh mắt và có vốn từ phong phú mới không nhầm lẫn.

Câu 1:

Phân biệt hai từ tiếng Anh gần giống nhau

>>Đáp án

Câu 2:

Phân biệt hai từ tiếng Anh gần giống nhau - 1

>>Đáp án

Câu 3:

Phân biệt hai từ tiếng Anh gần giống nhau - 2

>>Đáp án

Câu 4:

Phân biệt hai từ tiếng Anh gần giống nhau - 3

>>Đáp án

Câu 5:

Phân biệt hai từ tiếng Anh gần giống nhau - 4

>>Đáp án

Câu 6:

Phân biệt hai từ tiếng Anh gần giống nhau - 5

>>Đáp án

Câu 7:

Phân biệt hai từ tiếng Anh gần giống nhau - 6

>>Đáp án

Câu 8:

Phân biệt hai từ tiếng Anh gần giống nhau - 7

>>Đáp án

Câu 9:

Phân biệt hai từ tiếng Anh gần giống nhau - 8

>>Đáp án

Theo 7-second riddles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*