Phân biệt ‘for’ và ‘to’

Cả “for” và “to” đều chỉ mục đích nhưng bạn sẽ chọn giới từ nào để điền vào chỗ trống trong câu “I needed to be alone ___ (relax)”?

Phân biệt for và to

 

Theo Test English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*