Phân biệt động từ đuôi ‘ed’ và ‘ing’

“His mistake caused him (lose) his job”, bạn sẽ chia động từ “lose” trong câu trên là “to lose”, “losing” hay “lost”?

Phân biệt động từ đuôi ed và ing

Theo Test English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*