Phân biệt câu chủ động và bị động

“A lot of measures (have take) to fix the economy”, bạn sẽ chọn dạng chủ động hay bị động để chia động từ trong ngoặc?

Phân biệt câu chủ động và bị động

Theo Test English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*