Phân biệt cách phát âm ‘to’, ‘two’ và ‘too’

Khi đứng riêng lẻ, ba từ ‘to’, ‘two’ và ‘too’ được phát âm giống nhau nhưng khi đặt trong câu, chúng được phát âm khác.

Phân biệt cách phát âm 'to', 'two' và 'too'

 
 

Phân biệt cách phát âm ‘to’, ‘two’ và ‘too’

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*