Phân biệt cách phát âm ‘sale’ và ‘sell’

Phiên âm của “sale” là /seɪl/ trong khi của “sell” là /sel/ nên không được phát âm giống nhau.

Phân biệt cách phát âm 'sale' và 'sell'

 
 

Phân biệt cách phát âm ‘sale’ và ‘sell’

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*