Phân biệt cách phát âm ‘people’ và ‘pupil’

Thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen hướng dẫn cách phát âm từ ‘people’ và ‘pupil’. Hai từ này nhiều người đọc là /pjupəl/, nhưng thực tế khác nhau.

Phân biệt cách phát âm 'people' và 'pupil'

 
 

Phân biệt cách phát âm ‘people’ và ‘pupil’

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*