Phân biệt cách phát âm miss, ms. và mrs.

Nhiều người thường nhầm lẫn khi đọc ba cách gọi phụ nữ, có thể khiến người nghe hiểu nhầm.

Phân biệt cách phát âm Miss, Ms. và Mrs. 

Phân biệt cách phát âm Miss, Ms. và Mrs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*