Phân biệt cách phát âm ‘heart’ và ‘hurt’

Nhiều người phát âm từ ‘heart’ giống từ ‘hurt’ khiến người nghe khó hiểu. Thầy giáo tiếng Anh Quang Nguyen chỉ ra sự khác biệt giữa hai từ này.

Phân biệt cách phát âm 'heart' và 'hurt'

 
 

Phân biệt cách phát âm ‘heart’ và ‘hurt’

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*