Phân biệt các từ tiếng Anh chỉ giới tính

“Niece” là cháu gái, vậy bạn có biết cháu trai trong tiếng Anh là gì?

Câu 1:

Phân biệt các từ tiếng Anh chỉ giới tính

>>Đáp án

Câu 2:

Phân biệt các từ tiếng Anh chỉ giới tính - 1

>>Đáp án

Câu 3:

Phân biệt các từ tiếng Anh chỉ giới tính - 2

>>Đáp án

Câu 4:

Phân biệt các từ tiếng Anh chỉ giới tính - 3

>>Đáp án

Câu 5:

Phân biệt các từ tiếng Anh chỉ giới tính - 4

>>Đáp án

Câu 6:

Phân biệt các từ tiếng Anh chỉ giới tính - 5

>>Đáp án

Câu 7:

Phân biệt các từ tiếng Anh chỉ giới tính - 6

>>Đáp án

Câu 8:

Phân biệt các từ tiếng Anh chỉ giới tính - 7

>>Đáp án

Câu 9:

Phân biệt các từ tiếng Anh chỉ giới tính - 8

>>Đáp án

Câu 10:

Phân biệt các từ tiếng Anh chỉ giới tính - 9

>>Đáp án

Theo Fun Quiz

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*