Phân biệt ‘a’, ‘an’ và ‘the’

“Please, read ___ text on ___ page 15”, bạn sẽ điền mạo từ nào vào hai chỗ trống trong câu trên?

Ảnh: Shutterstock

Ảnh: Shutterstock

 

Theo Test English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*