Nói ‘họp phụ huynh’ trong tiếng Anh thế nào?

Thầy Quang Nguyen sẽ hướng dẫn bạn cách dùng và phát âm cụm từ có nghĩa “họp phụ huynh” thông qua câu “I’ll have a parent-teacher conference this weekend”.

Nói 'họp phụ huynh' trong tiếng Anh thế nào?

 
 

Nói ‘họp phụ huynh’ trong tiếng Anh thế nào?

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*