Nói ‘chưa thể trả lời ngay’ thế nào cho tự nhiên?

Để cuộc hội thoại không mất tự nhiên, thầy Quang Nguyen sẽ hướng dẫn cách dùng và phát âm cụm tiếng Anh mang nghĩa “chưa thể trả lời ngay được”.

Nói 'chưa thể trả lời ngay được' như nào cho tự nhiên?

 
 

Nói ‘chưa thể trả lời ngay được’ như nào cho tự nhiên?

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*