Nói ‘cái thang’ trong tiếng Anh thế nào cho đúng?

Tiếng Anh có nhiều từ mang nghĩa chỉ cái thang như “ladder”, “stairs”, “steps”, “elevator”, thầy Quang Nguyen sẽ hướng dẫn bạn cách đọc và dùng cho đúng.

Nói 'thang' trong tiếng Anh thế nào cho đúng?

 
 

Nói ‘thang’ trong tiếng Anh thế nào cho đúng?

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*