Những từ vựng thay thế ‘say’

Tùy trường hợp cụ thể, bạn có thể dùng từ “announce” (thông báo), “whisper” (thì thầm) hoặc “yell” (la lên). 

Những cách nói thay thế say
Những cách nói thay thế say - 1
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*