Những từ vựng thay thế ‘like’

“She adores working with children” là cách nói nhấn mạnh sự yêu thích (like) của nhân vật “she” với công việc liên quan đến trẻ em. 

Những từ vựng thay thế like 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*