Những từ vựng thay thế ‘laugh’

“Roar” có nghĩa cười phá lên, “giggle” hay “cackle” chỉ hành động cười khúc khích.

Những từ vựng thay thế laugh
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*