Những từ vựng thay thế ‘laugh’

“Roar” có nghĩa cười phá lên, “giggle” hay “cackle” chỉ hành động cười khúc khích.

Những từ vựng thay thế laugh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*