Những từ vựng thay thế ‘large’

“Big”, “huge”, “massive” là những từ phổ biến khác giúp bạn diễn đạt phong phú hơn. 

Những từ vựng thay thế large

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*