Những từ vựng thay thế ‘large’

“Big”, “huge”, “massive” là những từ phổ biến khác giúp bạn diễn đạt phong phú hơn. 

Những từ vựng thay thế large
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*