Những từ vựng thay thế ‘hurt’ trong tiếng Anh

Bạn có thể ghi nhớ những từ phổ biến như “injured” hay “wounded” để dùng với nghĩa “bị thương”. 

Những từ vựng thay thế hurt trong tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*