Những từ vựng thay thế ‘help’

Để chỉ hành động giúp đỡ, hỗ trợ, bạn có thể dùng từ “assist” hay “aid”. 

Những từ vựng thay thế help

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*