Những từ vựng thay thế ‘friend’

BFF là viết tắt của Best Friend Forever, chỉ người bạn thân thiết nhất. Những từ như “bestie” hay “crony” cũng mang nghĩa tương tự.

Những từ vựng thay thế friend

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*