Những từ vựng thay thế ‘fat’

Ngoài từ “fat” (béo), bạn có thể dùng từ “chubby” để mô tả một người mũm mĩm hoặc “obese” với nghĩa béo phì. 

Những từ vựng thay thế fat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*