Những từ vựng đồng nghĩa ‘unusual’

Để miêu tả sự khác thường hoặc kỳ quặc, bạn có thể dùng những từ như “uncommon”, “weird” và “odd”.

Những từ vựng đồng nghĩa unsual

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*