Những từ đa nghĩa phổ biến trong tiếng Anh

“Bat” vừa chỉ con dơi, vừa chỉ cây gậy hoặc vợt dùng trong thể thao. “Palm” không chỉ là lòng bàn tay mà còn có thể là cây cọ. 

Những từ đa nghĩa phổ biến trong tiếng Anh
bat con dơi                                            gậy, vợt (thể thao)                              
band ban nhạc băng đô cài tóc
right đúng hướng phải
ring nhẫn vòng tròn
fly con ruồi thả (diều, chim…)
letter bức thư chữ cái
palm lòng bàn tay cây cọ
park công viên bãi đỗ xe
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*