Những tính từ thay thế ‘nervous’

Để thể hiện cảm giác lo lắng, bạn có thể bổ sung vào kho từ vựng những tính từ như “upset”, “jittery”, “uneasy”.

Những tính từ thay thế nervous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*