Những tính từ thay thế ‘attractive’

Để mô tả vẻ hấp dẫn, đẹp đẽ của người hoặc thứ gì đó, bạn có thể dùng các từ như “stunning”, “gorgeous”, “alluring”.

Những tính từ thay thế attractive
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*