Những tính từ gần nghĩa với ‘small’

“Minute” có nghĩa nhỏ, vụn vặt, cặn kẽ; “wee” được dùng khi muốn nói “một chút”. 

Những tính từ gần nghĩa với small

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*