Những động từ thay thế ‘explain’

“Clarify” hay “interpret” là những cách khác để diễn đạt nghĩa “giải thích”. 

Những động từ thay thế explain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*