Những cách nói thay thế ‘sometimes’

Bạn có thể sử dụng những cụm từ như “off and on” hay “every so often” để diễn đạt nghĩa “thỉnh thoảng”, “chốc chốc”.

Những cách nói thay thế sometimes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*