Những cách nói thay thế ‘begin’

“Set out”, “commence” hay “launch” đều là động từ có nghĩa bắt đầu một việc gì đó.

Những cách nói thay thế begin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*