Những cách nói thay thế ‘begin’

“Set out”, “commence” hay “launch” đều là động từ có nghĩa bắt đầu một việc gì đó.

Những cách nói thay thế begin
Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*