Những cách nói ‘no’ trong tiếng Anh

“It’s not my thing” hay “Not this time” là cách từ chối lịch sự, giúp bạn giao tiếp tự nhiên hơn thay vì chỉ biết nói mỗi “no”.   

Những cách nói no trong tiếng Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*