‘Nhảy việc’ tiếng Anh nói thế nào?

Cô Moon Nguyen giới thiệu cụm từ mô tả sự “nhảy việc” – hiện tượng rất phổ biến ở giới trẻ.

'Nhảy việc' tiếng Anh nói thế nào?

 
 

‘Nhảy việc’ tiếng Anh nói thế nào?

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*