Nhầm lẫn phổ biến khi dùng ‘at’, ‘in’, ‘on’

Nhiều người thường thêm giới từ trước “next” và “last”, nhưng điều đó là sai. 

Nhầm lẫn phổ biến khi dùng 'at', 'in', 'on'

 
 

Nhầm lẫn phổ biến khi dùng ‘at’, ‘in’, ‘on’

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*