Nghĩa của cụm từ ‘out of my league’

Cô Moon Nguyen sẽ dạy các bạn phát âm và nghĩa của cụm từ “out of my league” trong câu “She’s out of my league”.

'Out of my league' nghĩa là gì?

 
 

‘Out of my league’ nghĩa là gì?

Moon Nguyen

  • Lùi lịch thi TOEIC theo cấu trúc mới 9 lời khuyên để nhớ từ mới nhanh hơn Trắc nghiệm về […]

  • Cách diễn đạt ‘hit the gym’

    Cô giáo tiếng Anh Moon Nguyen nói câu “I really out of shape. I need to hit the gym soon’. Bạn có biết nghĩa và cách phát âm câu này?

  • Bài tập tiếng Anh về câu bị động

    Bạn sẽ chọn “It seems” hay “There might be” để điền vào chỗ trống trong câu “_______ that the president is a very private man in a very public job”?

  • Thử tài trắc nghiệm với từ nối, liên từ trong tiếng Anh

    “As well”, “but also”, “yet” là những từ thường gặp trong bài thi Toeic, trắc nghiệm nhanh dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách dùng của chúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*