Nghĩa của cụm từ ‘Fall off the wagon’

Cô giáo tiếng Anh Moon Nguyen có câu “I’m on a diet but it’s okay to fall off the wagon sometimes”. Bạn có thể hiểu hết câu đó?

'Fall off the wagon' nghĩa là gì ?

 
 

‘Fall off the wagon’ nghĩa là gì ?

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*