Nghĩa của ‘binge on’

‘I binge on TV shows’, bạn có biết từ ‘binge on’ trong câu đồng nghĩa với từ nào không? Hãy nghe giải thích từ cô giáo tiếng Anh Moon Nguyen.

Nghĩa của 'binge on'

 
 

Nghĩa của ‘binge on’

Moon Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*