Năm bí quyết miêu tả biểu đồ tròn trong bài thi IELTS

Đưa bối cảnh vào câu, đa dạng hóa cách đưa số liệu, tạo so sánh là những phương pháp giúp bạn ghi điểm khi miêu tả biểu đồ tròn.

Dưới đây là năm điều bạn cần lưu ý để chinh phục dạng biểu đồ tròn trong phần thi IELTS Writing Task 1.

1. Sử dụng đúng thì

Nếu biểu đồ tròn có các mốc thời gian, bạn cần chú ý đến chúng để hiểu rõ cần sử dụng thì gì.

Năm bí quyết miêu tả biểu đồ tròn trong bài thi IELTS

Ví dụ, với ba biểu đồ tròn ở trên, bạn cần dùng thì quá khứ vì các mốc thời gian đã trôi qua. Tuy nhiên, nếu biểu đồ có mốc thời gian là năm 2050, bạn cần miêu tả câu ở thì tương lai.

2. Đa dạng hóa cách thể hiện số liệu

Mọi số liệu trong biểu đồ tròn sẽ xuất hiện dưới dạng phần trăm (%). Ngoài việc nêu số liệu một cách chính xác, bạn cũng nên thể hiện chúng bằng nhiều cách.

Ví dụ: 21% có thể được thể hiện bằng just above 20% hoặc just more than one in five.

3. Đưa bối cảnh vào câu văn

Bạn cần hiểu rõ bối cảnh của biểu đồ tròn và đưa nó vào câu văn.

Ví dụ với ba biểu đồ tròn ở trên, câu miêu tả “Facebook had 59% in 2011″ là không hoàn thiện. Ba biểu đồ tròn này cung cấp thông tin về sự thay đổi thị phần của năm trang mạng xã hội hàng đầu thế giới. Chính vì thế, một câu miêu tả hoàn thiện phải là: The market share of Facebook was 59% in 2011.

Câu miêu tả này có thể trở nên chuyên nghiệp hơn nếu bạn áp dụng bí quyết số hai ở trên: In 2011, nearly six in ten (59%) of social media users chose Facebook.

4. Tạo ra sự so sánh

Ngoài việc miêu tả từng biểu đồ tròn riêng biệt, bạn cũng cần tạo ra sự so sánh giữa chúng.

Với ba biểu đồ tròn ở trên, một câu so sánh lý tưởng có thể trả lời các câu hỏi như: mạng xã hội nào có thị phần cao nhất vào năm 2011, mạng xã hội nào có thị phần thấp nhất vào năm 2012, mạng xã hội nào có sự biến đổi về thị phần nhiều nhất và ít nhất qua ba năm?

Một câu so sánh cho biểu đồ năm 2012 ở trên có thể là: In 2012, the market share of LinkedIn (12%) was lower than that of Twitter (23%) but twice as much as Pinterest (6%).

5. Miêu tả xu hướng khi cần thiết

Khi biểu đồ tròn có các mốc thời gian, bạn cũng cần miêu tả xu hướng của chúng. Về cơ bản, chỉ có bốn loại xu hướng, bao gồm tăng, giảm, dao động và đứng yên.

Ví dụ một câu miêu tả xu hướng cho ba biểu đồ tròn ở trên có thể là: From 2011 to 2013, the market shares of Google + increased by nearly three times from 5% in 2011 to 14% in 2013.

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*