Một số cách nói ‘món ăn ngon’

‘It tastes like heaven’, ‘It is so yummy’ là những cách khác nhau được thầy Quang Nguyen giới thiệu để diễn tả khi nhận xét món ăn ngon.

Một số cách nói 'món ăn ngon'

 
 

Một số cách nói ‘món ăn ngon’

Quang Nguyen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*